METRİK SİSTEM

metrik sistem nedir
metrik sistem hakkında bilgi
metrik sistem nasıl ortaya çıkmıştır

Toplum yaşamında belirli standartların olması her zaman düzeni beraberinde getirmektedir. Bu nedenle 1791-1795 yılları arasında, monarşinin devrilmesinden sonra, Fransız Ulusal Meclisi, yöreden yöreye farklı uygulamalar gösterdiği için karışıklıklara yol açan geleneksel ağırlık, hacim, uzunluk ve alan ölçülerini kaldırdı. Yerlerine, “her zaman ve herkes tarafından kullanılabilecek” bir sistem geliştirilmesine karar verdi. Sonunda metrik sisteme geçildi. Bu sisteme metrik denmesinin nedeni, uzunluk ölçüsünde birim olarak metrenin kullanılmasıdır. Eski Yunanca olan metre sözcüğü, “ölçü” anlamındadır. Metrik sistemde, uzunluk ölçüsünün birimi olarak kullanılan i metre, Kuzey Kutbu ile Ekvator arasındaki mesafenin 10 milyonda birine eşittir. Metrenin askatlarına ve üstkatlarına, Yunanca ve Latince eklerden türetilen yeni isimler verildi. Yeni ağırlık ölçüsünün birimi de “gram” oldu. 1 gram, 4 derece santigrattaki bir santi- . metreküp doymuş suyun ağırlığına eşit olarak kabul edildi. Sıvılarda hacim ölçüsü olarak da “litre” kabul edildi. Bir litre, yüz santimetrekübe eşittir. Uluslararası bir “örnek metre” yapıldı. Platinyum bir çubuktan yapılan bu metrenin üzerinde, 1 metre aralıkla iki çizgi vardır. Dünyanın her tarafında örnek olarak kabul edilen bu metreye bakılarak çoğaltılan uzunluk ölçüleri, tüm dünyada kullanılmaktadır. Kilogram için örnek ölçüt olmak üzere de, bin gram ağırlığında bir platin silindir yapıldı. Fransız halkı, önceleri metrik sistemi kullanmamak için direndi. Ancak, 1837 yılında çıkarılan bir yasa ile bu sistemin kullanılması zorunluluk haline getirildi. Dünyanın her yöresindeki bilim adamları ise, bu sistemi kolayca ve içtenlikle benimsediler.